Steel Claw (Louis Crandell)

Steel Claw (Louis Crandell) intro slika strane

Alias:
Steel Claw

Alias (Transkripcija):
Čelična Kandža

Ime i Prezime:
Louis Crandell

Ime i Prezime (Transkripcija):
Luis Krendl

URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Claw

Luis Krendl (Louis Crandell) je bio asistent naučniku Profesoru Berindžeru (Professor Barringer), dok u laboratorijskoj nesreći nije izgubio desnu ruku. Onda je koristion metalnu ruku kao zamenu. Posle druge laboratorijske nesreće sa novim zrakom, ukoliko bi doživeo strujni udar visokog napona (vodova električne mreže, itd.) on bi postao nevidljiv određeno vreme, sa izuzetkom veštačke ruke. Pseudonim lika je Steel Claw a kod nas je preveden na Čelična Kandža ili Čelična Pesnica.

Socijalne Mreže

Elektronski Bilten