Maroc the Mighty (John Maroc)

Maroc the Mighty (John Maroc) intro slika strane

Alias:
Maroc the Mighty

Alias (Transkripcija):
Merok Moćni

Ime i Prezime:
John Maroc

Ime i Prezime (Transkripcija):
Džon Merok

Engleski krstaš Džon Merok, Merok Moćni (John Maroc, Maroc the Mighty) posedovao je mističnu narukvicu, nekada u vlasništvu Zar ratnika sunca, koja my je davala nadljudsku snagu sve dok je bio na suncu.

Socijalne Mreže

Elektronski Bilten